קמפו"ס

קמפו"ס "מעיינות" – שיעורי בחירה תשע"ח

קהילות מחקר פועלות ולומדות סביב למידה משמעותית- שיתופית

לפני למעלה מ-100 שנים קבע ג'ון דיואי כי חיוני ליצור קשר חי בין הילד לתכנית הלימודים. לדבריו, בילד נמצאים כוחות שיש להביאם לידי ביטוי וכישרונות שיש לממש. בילד, הנתון בתהליך דינמי של התפתחות, אצורה אנרגיה שתכנית הלימודים חייבת לנצלה לטובתו.

בהיותינו בית ספר שנבחר על ידי משה"ח ולוקח חלק בתוכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית " אנו ממשיכים לשקוד ולשדרג את תוכניות ההוראה. גם השנה נמשיך להפעיל את "קמפו"ס מעיינות" ונרחיבו לשכבות ב. בשנת הלימודים תשע"ח נמשיך להוביל את הקמפו"ס בסימן למידה משמעותית וחוויתית, רלוונטית ללומדים, בהטמעת מיומנויות ודרכי הוראה-למידה והערכה חדשניות מגוונות וסביבות למידה החוצות את גבולות הכיתה. התלמידים ירכשו כלים להבניית הידע הנרכש בכיתה ויצירת ידע חדש, באמצעות טיפוח תפקודי לומד עצמאי. הם ירחיבו את תפקודם הלימודי באמצעות למידה שיתופית פעילה, עבודת צוות ולמידת חקר לצד כישורים חברתיים. השיעורים יהיו בשילוב אמצעי תקשוב וסביבות למידה דיגיטליות. בית הספר משנה את תפיסתו מ"סוכן למידה" ל"מתווך למידה".

הלמידה תהיה בעלת מכוונת אקדמית: בשיעורי הקמפו"ס, תלמידים ילמדו קורסים לבחירתם, על פי עניין, מתוך אשכולות למידה שונים עם מנחה בקבוצות קטנות. התלמידים ילמדו בלמידה שיתופית מבוססת פרויקטים (PBL – Project Based Learning), כאשר התוצר ללמידה יהיה שיתופי. המטרה: התלמיד מקבל חשיפה לנושא מהמנחה, מבנה/מייצר ידע חדש, חושף אותו ומקבל משוב מקדם ומונחה מהמורה והתלמידים (למידת עמיתים) ולבסוף מפיץ את הידע החדש באמצעות תוצר (מוגדר על ידי המנחה / בחירת התלמידים בליווי המנחה).

הבחירה בלמידה מבוססת פרוייקטים נובעת מתוך הצורך לתת מענה לאתגרים שהמאה ה-21 מציבה בפני מערכת החינוך: לאפשר לתלמיד לפתח שיקול דעת וחשיבה ביקורתית אל מול ריבוי המידע ונגישותו, לתת ביטוי לחוזקות ולייחודיות של כל תלמיד, להנחיל ערכים חברתיים-סביבתיים כחלק מהלמידה השוטפת ושימוש בהערכה חלופית.

מודל זה מעמיד במרכז מספר עקרונות: תלמידים יוזמים תהליך חקר שיטתי המתמקד בשאלה או בבעיה מורכבת לקראת תוצר משמעותי, מקדמים את הפרויקט בהנחיית המורה, מדגימים הבנה עמוקה בידע אקדמי ובמיומנויות למידה, רוכשים כישורים של המאה ה 21: עבודת צוות, טיפול בידע, תהליכי חקר ופרזנטציה בפני קהל ולסיום, מכינים תוצרים ברמה גבוהה שמוצגים פומבית בפני קהל - אירוע מסכם (הצגת הפרוייקט) הוא כלי רב- עוצמה המעורר מוטיבציה ללמידה.

הקמפו"ס, בדומה לפקולטות באקדמיה מורכב מאשכולות למידה שונים. הקורסים יתקיימו אחת לשבוע כאשר התלמידים יבחרו קורס חצי שנתי אחד מבין מבחר קורסים, כלומר על פני השנה ילמדו שני קורסים, בנוסף ליתר השיעורים במערכת ושיעורי תל"ן.


קמפוס שכבה ו'

קמפוס שכבה ה'

קמפוס שכבה ד'

קמפוס שכבה ג'