פרחי ספורט

פרחי ספורט הינו פרויקט ארצי ב- 12 ענפי ספורט נבחרים, אותו יוזם ומתקצב משרד התרבות והספורט במטרה לפתח תשתיות ולהגדיל את מספר הילדים העוסקים בפעילות ספורטיבית.

המטרות העיקריות של התוכנית:

להגביר מודעות לחשיבות הפעילות הגופנית בקרב תלמידים ותלמידות.

להגדיל את מספר הילדים / ילדות העוסקים בפעילות גופנית וספורטיבית

להגדיל את מספר הילדים / ילדות העוסקים בספורט תחרותי / הישגי

למנוע התמחות מוקדמת בענפי ספורט קבוצתיים אך במקביל לאפשר התמחות לענפי ספורט בעלי אפיוני התפתחות מוקדמים.

ביצוע הערכה, בקרה ומחקר מלווה לתוכנית.

לאהוב ספורט ופעילות גופנית

לקדם ערכים כגון: מניעת אלימות, סובלנות באמצעות הפעילות הספורטיבית