מצוינות 2000

תכנית "מצוינות 2000" הנה תכנית חינוכית מובילה ויחידה מסוגה בארץ, הנותנת מענה לתלמידים מצוינים במערכת החינוך ויוצרת תרבות של מצוינות בית ספרית. התכנית פועלת החל מכיתה ה' ועד התיכון בכל מגזרי החינוך בישראל.

"מצוינות 2000" מתמקדת בתחומים מדעיים מגוונים ופועלת בשיתוף מוסדות מחקר ואקדמיה המובילים בישראל ובעולם.

ב"מעיינות" לומדים בה 30 תלמידים מכיתות ה-ו אשר הומלצו לקחת בה חלק לאור כישוריהם בתחומי המתמטיקה והמדעים. תלמידים אלה הינם מצטיינים בשני תחומי הלמידה והם מהווים נבחרת מצוינות . פועלים במשימות חקר ותחרויות בשני תחוים אלה.

ביה"ס הגיע להישגים מרשימים בתחרות חקר החלל ע"ש אילן רמון ז"ל וחידון מתמטי ארצי.