זוזו - מזיזים את הגוף

תכנית המופעלת ע"י מחלקת הספורט בבתי הספר של המועצה המיועדת לכיתות ה'-ו'. בתכנית ישנו דגש על הגברת הפעילות הגופנית ולימוד המשחקים של פעם. במסגרת זו מתקיימים ימי ספורט וימי שיא חווייתיים בבתי הספר היסודיים.

פעילות זוזו היא שעה נוספת של חינוך גופני מעבר לשעתיים השבועיות המוגדרות במערכת.