בית ספר מעיינות

פרדס חנה כרכור

כיתה א' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה א' תש''פ


כיתה ב' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה ב' תש"פ


כיתה ג' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה ג' תש"פ


כיתה ד' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה ד' תש"פ


כיתה ה' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה ה' תש"פ


כיתה ו' תש''פ.pdf

רשימת ציוד כיתה ו' תש"פ