מי אנחנו


בית הספר פתח את שעריו לראשונה ב-1.9.2010 כב' באלול תש"ע.

בבית הספר לומדים בשנה"ל תשע"ח 504תלמידים ותלמידות ב- 17 כיתות אם (א-ו, כיתה אחת חינוך מיוחד).

בית הספר נבחר להשתתף בתוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית בזכות דרכי ההוראה החדשניות והחתירה המתמדת למצוינות והצטיינות בהוראה-למידה.

העיקרון הפדגוגי של ביה"ס הינו "למידה שיתופית מובילה ללמידה משמעותית". תלמידי ביה"ס מתנסים בלמידה שיתופית על אופניה השונים (למידת עמיתים, למידה בשיטת ג'יקסו, למידה בחברותא, למידת חקר, למידה מבוססת פרויקטים PBL ורוכשים מיומנויות המותאמות ללומד במאה ה-21: עבודת צוות, מכוונות עצמית ללמידה, הבניית ידע והפצתו, שילוב תקשוב בלמידה.

בביה"ס חווים למידה רלוונטית ותלמידים פעילים בתחומי עניין שונים, חלקם על פי בחירתם.

ביה"ס מקדם שותפויות בקהילה וביישוב בכלל מאז יום הקמתו.

ייחודיות ביה"ס מתבטאת בדגש לתחומי הקיימות והמדעים (תוכניות ייחודיות בתחומים אלה, בליווי אקדמי ועל ידי גופים המתמחים בהם).

בביה"ס תלמידים פעילים למען חברת הילדים, במועצת תלמידים וועדות.

בביה"ס מחבקים בחום את התלמידים ותופרים "חליפות אישיות" למענים מגוונים על פי צרכים אישיים.