מבנה ארגוני

הגדרת ביה"ס

בית חינוך "מעיינות " נוסד בשנת כמענה לאוכלוסיה הגרה בכרכור

כיום בבית הספר לומדים שכבות16 כיתות א – ו

שם בית הספר: מעיינות

שם המנהלת: ד"ר בנולול נורית

מגזר: יהודי

שם המפקחת: לאה יגור

סוג פיקוח: ממלכתי

מספר תלמידים: 504

מספר כיתות: 16+ 1 חינוך מיוחד

מספר מורים: 31

אנשי מנהלה:2

סייעות :8 סייעות פרטניות 1 רפואית 1 ח"מ.

בביה"ס יש 17 כיתות לפי ההתפלגות הבאה

א' - 3 +1 חינוך מיוחד

ב' - 2

ג' - 3

ד' -3

ה'-3

ו'-2

אגף לשכבות א' – ב'

אגף לשכבות ג' – ד'

אגף לשכבות ה' – ו'

מזכירות, חדר אחות, כיתת שילוב, חדר מורים, חדר מדעים, חדר מחשבים, וספריה.

בבית הספר אין אולם ספורט.

3 חדרי "אופק חדש".
מאפיינים ייחודיים:

" בית הספר משתייך לתוכנית "אופק חדש

במסגרת תוכנית זו, ניתנות לתלמידים שעות פרטניות בשני תחומים מרכזיים: חינוך ותחומי דעת

בית הספר משתף פעולה עם תוכנית תל"ן , מדריכיו מלמדים חוגי העשרה בתחומים שונים: תקשורת, צילום , אשכולות חשיבה, קומיקס ועו"ד

ועדות בית ספריות: מועצת תלמידים, שגרירי מנהיגות צעירה יישובית , קשרי קהילה, איכות הסביבה, ספריה.

משמרות זה"ב.

חונכות של כיתות.

* אירועים, חגים והפנינג למיניהם מופעלים בשיתוף מלא של תלמידי כיתות ו

רציונאל למערכת השעות

מערכת השעות בביה"ס משקפת מספר גורמים מרכזיים:

א. הנחיות משרד החינוך לגבי תחומי הדעת הנלמדים והיקף השעות בכל אחד מהם.

ב. תפיסות חינוכיות של מנהלת ביה"ס הבאות לידי ביטוי בחזון הבית ספרי.

ג. אני מאמין – מטרות ויעדים.

ד. מתן מענה לצרכי האוכלוסייה בהתחשב ברכיב הפיזי של ביה"ס.

ה. תוכנית ייודית – קמפוס

ו. תל"ן – תוכנית לימודים נוספת במימון ההורים .