חזון ויעדים

קהילת בית הספר מאמינה שזכותו של כל תלמיד לחיות בסביבה מוגנת ותומכת.

אנו מבקשים להעניק לכל הלומדים בבית הספר כלים הדרושים לקידומם האישי ולהצלחתם החברתית.

בבסיס התפיסה החינוכית שלנו קיימת השאיפה לטפל בפרט ולהעצימו, לקדם הישגים לימודיים בסביבה אוריינית בריאותית ומתוקשבת, להטמיע ערכים של כבוד הדדי, ערבות ומעורבות בקהילה ובסביבות החיים.

אנחנו מאמינים, שבכלים דמוקרטיים ניתן ליצור מרקם חברתי משותף, תוך התמודדות עם שאלות ערכיות ולקיחת אחריות אישית כלפי הסביבה.

פיתוח אורח חיים בית-סיפרי, שיש בו חינוך לאהבת הארץ ולמורשת עם ישראל, המחזק את תחושת השייכות והמסוגלות ומאפשר מעבר מקבלה לנתינה, מפתח חשיבה ביקורתית לבירור וגיבוש עמדות ומחנך לאזרחות פעילה – הוא המהות של בית חינוך אמיתי ומשמעותי.

קהילה חברתית לומדת שמתקיימים בה: שיח תרבותי, תפיסה פלורליסטית, שיתוף פעולה ומתן הזדמנות לכל ילד וילדה בתוכה, תוך תהליכים של העמקת ידע והתנסות חוויתית – מאפשרת לילדים לפתח את זהותם, מקרבת אותם לתרבותם ומעמיקה את מחויבותם כבוגרים לקהילתם.

בנוסף להענקת תחושת שייכות, קבלה ואמון שהם המענה הרגשי למסוגלות, אנחנו מדגישים את היצירתיות והיצרנות כמקור עיקרי למצוינות והצלחה.

חשיבה שיש בה סקרנות ושבירת תבניות, העלאת רעיונות ויצירת מצרפי ידע וטכנולוגיות, התנסות והתמודדות עם שינויים ואי וודאות – כל אלה הם המניע והגורם המוטיב ציוני, והבסיס לפריצות דרך וחדשנות.

ייעוד

1.ה"אחר הוא אני", תהליך חינוכי לקידום חברת מופת. המהלך הערכי משקף בראש וראשונה עמדה ערכית - מוסרית של מערכת החינוך לנוכח תפקיד מסגרות החינוך השונות בחברה משתנה; אמונה בכושרו של החינוך לעצב לחיוב את דמותם של היחידים ושל החברה, אמונה שמערכת החינוך מסוגלת להוביל שיח אחר בחברה הישראלית, שיח דמוקרטי ערכי, המכבד את האחר ודואג לחלשים בחברה, על יסוד המורשת הדתית והתרבותית של כל המגזרים, מתוך שוויון ותובנה שעל-פיה משתייך הפרט בסיטואציה מסוימת לקבוצת ה"דומים", ובסיטואציה אחרת הוא ה"שונה". מעבר להיותו תפיסה מנחה מחייב מהלך זה גם הגשמה בחיי היום-יום.

2.קידום למידה משמעותית המבוססת על חוויה ועל התנסות ומתייחסת ללמידה כערך, למעורבות של הלומד בלמידה ולרלוונטיות שלה לחייו.

אחת המשימות העומדות בפנינו בכל יום היא להמשיך לחקור את המובן מאליו , כנראה לאורך כל הקריירה המקצועית שלנו כלומדים וכמלמדים, לחקור ולהמשיג את הפרקטיקה שלנו על למידה והוראה.

קדימות הראשונה:

ראית ביה"ס כארגון המעניק שוויון הזדמנויות בחינוך לכול ילד וילדה ומאפשר להם להתפתח על פי דרכם. לשם כך נחפש דרכים ואסטרטגיות עד שתמצא הדרך הנכונה בה יוכל כול תלמיד למצות את יכולתו.

מצוינות בתחום ההישגים הלימודים, האמונה שלכל פרט יש יכולות וכישורים שניתן לחזקם ולקדמם. האמונה שכל אחד יכול המעניקה לכול תלמיד חוויה של הצלחה והישג בהתאם לכישוריו, לצרכיו ולנטיותיו.

מחויבות חברתית וקהילתית האמונה שמיצוי היכולות של הפרט חייב להיעשות בהקשר של מחויבות לביה"ס לקהילה ולחברה. ההתקדמות האישית של הפרט צריכה להיות מחויבת לקהילה שהפרט הוא חלק ממנה לתרום ולא רק להיתרם, לתת ולא רק לקבל.

ראיית ביה"ס כארגון המפתח למידה מתמדת.

פיתוח צוות מקצועי, מיומן, לומד ומשתלם, הקשוב לצורכי התלמידים. צוות שמציב לעצמו מטרה להכין את התלמידים לחיים בחברה ברוח האמונה " שאפשר גם אחרת.", צוות המאמין במסוגלות של תלמידיו.

ראיית ביה"ס המשתף בעשייתו הורים, תלמידים ומורים ובכך מביא לקידומו של הילד והצלחתו.

קדימות שנייה

המטרה- קידום ההישגים החברתיים והרגשיים.

פיתוח חברת הילדים

מנהיגות צעירה מנטורים שהוכשרו בביה"ס המסיעים למורים בכל תהליכי היזמות.

מטרתה של השעה הפרטנית כמאפשרת שיח רגשי.

תחושת מיטביות בית-ספרית

המטרה היא לטפח תלמידים המודעים לשונות הקיימת בחברה מכבדים אותה ומחזקים בה את הלכידות החברתית דרך היכרות עם ערכי הקהילה ושיתוף פעולה עם מסגרות שונות בה.

· בטחון ובטיחות

· יחס לזולת: פיזי ומילולי

· יחס לסביבה

· יחס לרכוש הפרט והכלל


תפיסת מנהלת ביה"ס:

1. עמידה בשעות עפ"י הנחיות משרד החינוך.

2. הלימה ליעדי ביה"ס (מימוש מקסימאלי): הוראה דיפרנציאלית, למידה מתוקשבת, שעות ספריה, תגבור שעות שפה בשכבת ג' (שנה זו) .

3. התאמת מורה לכיתה.

4. שיפור האקלים וחיזוק תחושת השייכות לבית החינוך.

5. מתן מענה לשונות (הוראה דיפרנציאלית) בין תלמידים בתחומי הדעת: שפה, מתמטיקה ואנגלית.

6. קיום דיאלוג משמעותי בין התלמידים לצוות החינוכי.

7. חשיפת התלמידים למגווןשיעורי בחירה (קמפוס) ומתן אפשרות להתנסות בהן.

8. טיפוח מעורבות חברתית המסייעת בגיבוש עולם ערכים של אחריות, אכפתיות, יוזמה ונתינה.

9. קיום קשרים משמעותיים עם קהילת ההורים ועם קהילת היישוב.מיומנויות מחשב.docx