בית ספר "מעיינות"

ידיעות מעיינות מהדורה ראשונה וחגיגית


ידיעות מעיינות גליון 1 סופי.pdf

אתר המקפצה

משרד החינוך מציע לכל תלמידי ישראל סיוע לימודי חינם, באתר המקפצה.

האתר מציע שיעורים קבוצתיים, סדנאות העשרה וסיוע לימודי מקוון לתלמידי כיתות א עד י"ב.

המורים של אתר המקפצה הם מורים מקצועיים שעברו סינון והכשרה.

התלמידים מדרגים את המורים לאחר המפגש וניתן לראות את הדירוג המצטבר שלהם באתר.

הנכם מתבקשים לעזור לילדכם להירשם לאתר ולהתנסות בסדנא או בשיעור פרטי

בית הספר הוירטואלי

משר החינוך משיק בית ספר וירטואלי עבור התלמידים, אשר מרכז את כל התכנים הדגיטלים של התלמידים.