בית ספר "מעיינות"


פעיליות החודש בבית ספר מעיינות 

תחרות speling Bee

ברכות לזוכים 

ליעד אלון 

ליאם  אייל