בית ספר "מעיינות"


הודעות בית ספר מעיינות

שבוע שעת קוד 

שעת קוד היא יוזמה עולמית המאפשרת לילדים להתנסות בכתיבת קוד 


תערוכת חנוכיות בבית ספר מעיינות